رفتن به نوشته‌ها

جزوه توپولوژی عمومی

جزوه توپولوژی عمومی

 

جزوه توپولوژی عمومی

به تعداد 217 صفحه pdf

 

فهرست مطالب

عنوان
فصل اول: فضاي متري
 
-1-1تعاريف و مثالها
2-1بعضي از رابطههاي ديگر متري
تمرين 1
فصل دوم: فضاي توپولوژي
1-2تعريفها و مثالها
تمرين 2
2-2همسايگلها
تمرين 3
3-2ويژگيهاي توپولوژي
تمرين 4

 

فصل سوم: پايهها و زيرپايهها
1-3پايه توپولوژي
2-3زيرپايهها
تمرين 5
فصل چهارم: پيوستگي و همارزي توپولوژي
1-4توابع پيوسته
2-4پيوستگي فضاي متري
تمرين 6
3-4توابع باز و بسته و فضاهاي همانريختي
4-4توپولوژيهاي توليد شده (القا شده) توسط توابع
تمرين 7
فصل پنجم: حد ها
1-5حد ها

 

2-5دنباله و همگرائي
3-5همگرائي در فضاي متري
4-5پيوستگي دنبالهاي
تمرين 8
فصل ششم: فصلهاي شمارشپذير
1-6فضاهاي توپولوژي شمارشپذير نوع اول
2-6فضاهاي توپولوژي شمارشپذير نوع دوم
3-6قضاياي ليددف
4-6فلضاهاي جدائيپذير
تمرين 9
فصل هفتم: فضاهاي ضرب داخلي
1-7توپولوژي ضربي
2-7فضاهاي حاصلضرب متناهي

 

3-7حاصلضرب نامتناهي
تمرين 11
فصل هشتم: شرطهاي جدائيپذير
1-8تعريف و قضايا
2-8فضاي
3-8فضاهاي منظم و معمولي
4-8اندازهپذيري فضاهاي توپولوژي
فصل نهم: فضاهاي فشرده
1-9مجموعههاي فشرده
2-9فضاهاي فشرده
3-9فشردگي فضاهاي هاوسدورف
4-9مجموعههاي فشرده شمارشپذير
5-9فضاي فشرده موضعي

T

6-9فشردگي در فضاي متري
تمرين 11
فصل دهم: فضاهاي همبند
1-11مجموعههاي مجزا و مجموعههاي همبند
2-11فضاهاي همبند
3-11همبندي در محور اعداد حقيقي
4-11مولفهها
5-11فضاهاي همبند موضعي
6-11فضاهاي همبند قوسي
7-11فضاهاي ناهمبند كامل

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 0

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.