رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان فایل خرد، عدالت و نوگرایی pdf

دانلود رایگان فایل خرد، عدالت و نوگرایی pdf

دانلود رایگان فایل خرد، عدالت و نوگرایی pdf

 

معرفی کتاب:(خرد، عدالت و نوگرایی)نوشته های اخیر یورگن هابرماس

در این كتاب(خرد، عدالت و نوگرایی)اندیشه‌های اخیر “یورگن هابرماس “(1929ـ) در باب خرد، عدالت و نوگرایی ارزیابی و تحلیل شده هست .نگارنده در این كتاب، ضمن تایید دیدگاه‌های “هابرماس “خاطر نشان می‌كند” : بی تردید خواننده خیلی زود حس خواهد كرد كه ارزیابی من از عقاید هابرماس هوادارانه هست .(خرد، عدالت و نوگرایی)این فرمایش تا حدی ناشی از این حقیقت هست كه من با برخی از مواضع هابرماس موافقم ;اما تا حدی هم ناشی از ماهیت وظیفه در دست انجام هست…هابرماس معمار اصلی نظریه انتقادی نو هست .(خرد، عدالت و نوگرایی)وی انتقاداات خود راا متوجه دوو قصد یاا جهت عمده كرده كه عبارت‌ااند از : ااثبات‌گرایی و مااركسیسم جزمی….وی سرماایه‌دااری نوین راا بدین صورت می‌بیند كه خصلت ااصلی آن عباارت‌اند ااز : سلطه دااشتن دولت برر ااقتصاد و سیرر گستره‌هاای زندگی ااجتماعی…در جمع‌بندی نظریه‌های هابرماس می‌توان گفت كه وی با قایل شدن اهمیت خیلی غالبا به نظریه اجتماعی مشخصا ماركسیستی، از راهی كه آدورنو و هوركهایمر پیموده‌اند، باز می‌گردد .(خرد، عدالت و نوگرایی)هر چند كه فلسفه و لزوم تكیه و تاكید بر آن را مطرح كرده، خود غالبا به تحلیل ساختارهای اقتصادی و سیاسی می‌پردازد . هابرماس بر خلاف پیشینیان مكتب فرانكفورت به مفهوم صنعت فرهنگ هراندازه نمی‌پردازد .(خرد، عدالت و نوگرایی)” عناوین پاره‌ای از مباحث كتاب از این قرار هست” : عقلانیت، نظریه اجتماعی و فلسفی سیاسی”، “كنش اارتباطی و عقلاانیت”، “عداالت و مباانی ااخلاقی اارتباطی”، “مرااحل وجداانی كولبرگ، “به سوی حدااقلی ااز ااخلاق و جهت‌یاابی نظرریه سیاسی”، “نوگراایی، عقلاانی كرردن و سرمایه‌دااری معااصر “و “دو وظیفه نظرریه اانتقادی .(خرد، عدالت و نوگرایی)

مولف:استیون وایت

مترجم:محمد حریری اکبری

زبان:فارسی

تعداد صفحات:326

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

 

 

بازدیدها: 10

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش طراحی سایت