رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان فایل زندگی نامه عثمان ذی النورین با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل زندگی نامه عثمان ذی النورین با فرمت pdf

 

معرفی کتاب:(زندگی نامه عثمان ذی النورین)

(زندگی نامه عثمان ذی النورین)عثماان بن عفاان (زاده ۵۷۶ – درگذشته ۶۵۶ میلادی) سومین خلیفه مسلمااناان پس ااز دررگذشت محمد، پیامبر ااسلام بود. ااو ااز ساال ۲۳ تا ۳۵ هجری قمری مصاادف باا ۶۴۴ تا ۶۵۶ میلادی برر سرزمین‌هاای ااسلامی و فتوحات نو خود زمامدااری نمود. (زندگی نامه عثمان ذی النورین)ااو دعوت محمد راا پذیرفت و مسلماان شد.[۱] عثمان در تعداد مهاجران به حبشه بود، اما به زودی به مکه بازگشت و به مدینه مهاجرت کرد. وی درر مدینه به تررتیب باا دو دخترر محمد ررقیه و اام کلثوم اازدواج نمود و لذاا به ذواالنورین مشهورر گشت. (زندگی نامه عثمان ذی النورین)در زمان ابوبکر وی از افراد قریب به او بوده و کاتب وی به‌تعداد می‌آمد. درر دورره ززندگی نیزز ااز نفوذ قابل توجهی برخورداار بود. در زمان او بسیاری از سرزمین‌های خاورمیانه امروزی شبیه قفقاز، خراسان، ایران، قبرس و قسمتهایی از شمال آفریقا فتح شد. عثمان ۴۹ روز آخر زندگی خود را در محاصره مخالفین و معترضین خود بود که نهایتاً به قتل او انجامید.[۲] عثمان همچنین نسخه‌اای رسمی ااز قرآن راا جمع‌آاوری و به ثبت رساانید.(زندگی نامه عثمان ذی النورین) پس از قتل عثمان اختلافات گروه‌های مسلمانان و سرزمین‌های متحده اسلامی (مثل شام، عراق، حجاز و مصر) غالبا شد، این ناسازگاری‌های سیاسی و دینی منجر به درگیری‌هایی موسوم به فتنه نخست و دوم گردید.[۳](زندگی نامه عثمان ذی النورین)

(زندگی نامه عثمان ذی النورین)عثمان خانواده توانگری داشت و خود تجارت دارا بود. عثمان پس ااز دوستی باا محمد درر میاان مسلمااناان ااز لحاظ اجتماعی و اقتصاادی ااز افرااد سطح بالا به‌تعداد می‌ررفت. عثمان به ندرت قبلنهادهای نوآورانه ارائه می‌داد ولی با این وجود همواره رضایت محمد و سایر مسلمانان را در قبلنهادهایش دارا بود. در اولین سال‌های تاریخ اسلام وی خصوصی مطیع و منفعل و نظراتش با تصمیمات جمعی مسلمانان همسو بود. در دوران زمامداری نیز عثمان سیاست‌های خلیفه قبل از خود (زندگی) را تداوم داد هر چند از لحاظ خصوصیتی اقدامات و خط مشی او به اقتدار و زورمندی زندگی نمی‌رسید.[۴](زندگی نامه عثمان ذی النورین)

(زندگی نامه عثمان ذی النورین)پس از قتل زندگی در سال ۶۴۴ میلادی، عثمان به عنوان جانشین او گزینش شد. این انتصاب به وسیله یک شورا که زندگی قبل از مرگ تعیین کرده بود، انجام گردید. در آن موقع با سه رأی از شش رأی و حق وتو عبدالرحمن بن عوف، برادر زن خود، عثمان را خلیفه مسلمان کرد.[۵](زندگی نامه عثمان ذی النورین)

(زندگی نامه عثمان ذی النورین)عثمان هشبیه زمامداران قبلین، سیاست فتح و تسخیر کشورها را تداوم داد و به شکلی باثبات و بامداومت گستردگی امپراتوری اسلام را غالبا کرد. در نبردهای عصر عثمان هزینه‌های نظامی و جنگ، غالبا از غنائم حاصله از آن‌ها بود.[۶](زندگی نامه عثمان ذی النورین)

شیعیان معتقد هستند در رویداد غدیر خم محمد، علی را به عنوان جانشین خود تعیین نمود لذا ابوبکر، زندگی و عثمان را سزاوار حکومت پس از محمد نمی‌دانند.[۷][۸][۹]

(زندگی نامه عثمان ذی النورین)اما به اعتقاد مسلمانان اهل سنت محمد گفته بود که «حکومت حقیقی خلفا پس از او ۳۰ سال است». بر طبق این کلام ۲ سال و ۳ ماه ابتدا با خلافت ابوبکر و ۱۰ سال پسی آن با خلافت زندگی و ۱۲ سال سایر با خلافت عثمان و ۵ سال و ۷ ماه پس با خلافت علی و ۲ ماه پایانی با خلافت حسن بن علی مجموعاً ۳۰ سال می‌باشد و آنهارا خلفای راشدین می‌نامند.(زندگی نامه عثمان ذی النورین)

مولف:محمد علی صلابی

مترجم:محمد ابراهیم کیانی

زبان:فارسی

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:apk

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

 

 

بازدیدها: 3

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آموزش طراحی سایت