فروش فایل,کسب درآمد فروش فایل

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده

پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده

قسمتی ازمتن پاورپوینت

                              مفاهيم اوليه و مر تبط

عملكـرد: نتايج بدست آمده از صرف منابع
اندازه 
گیریفرآيند كمّي كردن  
اندازه گيـري عملكـرد: مراحـل كمّـي كـردن نتـايـج حـاصلـه در قالبـي
مشخـص و در محـدودهزماني معين و مقايسه آن با منابع صرف شده
‎ شاخص اندازه گيـري عملكـردتغيير نسبي يك رقم در فاصله زماني دو تاريخ يـا در نقاط مختلف
‎گيـري عملكـرد:استفاده از مجموعـه ای از شاخص های‎ مدل/ سيستم اندازه ‎هاي متوالـي و متعامل جهت ارزيابي كمي نتايج  حاصله از طريق مقايسه
‎ واحـد اندازه گيـري عملكـردمنظـور حوزه ای ياگستره ای است که پروژه اندازه گیری در آن انجام می شود.
ريـزي ، پيش بيني واداره امور مربوط به بهره وری ،‎ برنامه‎ ‎ مديـريت عملكـرد:
اثربخشي و كارآيي سازمان به منظور مطلوب بودن نتايج حاصل مي باشد.
كارايي : نسبت ورودي مورد انتظار به ورودي
اثربخشي : نسبت خروجي واقعي به خروجي مورد انتظار
‎بهره وري : نسبت خروجي واقعي به ورودي  واقعي
سودآوري : جمع كل درآمد منهاي جمع كل هزينه

بعضي از مفاهيم روش امتيازي متوازن:

) Multiple Perspectivesديد گاه هاي چند گانه
)Balance تعادل
)Feedback of measurements بازخورد اندازه گيري ها
)“Cascading” Scorecardsجاري كردن امتيازها
)Cause-Effect Frameworkچارچوب علت – معلولي
)Strategic Mappingنقشه استراتژيك
عوامل موثر در تعيين سيستم ارزيابي

اندازه سازمان:  سازمان هاي بزرگ كه منابع و امكانات كافي در اختيار دارند بيشتر از سازمان هاي كوچك، از سيستم هاي پيشرفته و پيچيده ارزيابي عملكرد استفاده مي نمايند.

پويايي سازمان: سازمان هاي پويا و در حال تغيير بهتر است از سيستم هاي ساده تر كه انعطاف پذيري بيشتري دارند استفاده كنند ( در سازمانهاي پويا بخش زيادي از مسائل نو و تازه است در نتيجه به ابتكار و خلاقيت كاركنان كه استاندارد معيني براي آنها وجود ندارد نيازمند مي باشد)

سلسله مراتب سازماني: بديهي است كه مشاغل مديريتي نسبت به مشاغل كارمندي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است ( ممكن است آثار و تبعات ناشي ازتصميمات مديريت ارشد تا چندين ماه / سال ظاهر نشود )  

محيط عملياتي جديد

)Cross Functions كاركردهاي متقاطع (

ارتباط با مشتريان و عرضه كنندگان

)Customer Segmentation بخش بندي مشتريان (

)Global Scaleمقياس جهاني (

)Innovationنوآوري (

)Knowledge Workersكارگران دانشي (

رقابت در آينده

:بهبودها

مديريت كيفيت جامع
سيستم توزيع و توليد همزمان
رقابت زمان محور
Lean production/lean enterprise
ايجاد سازمان متمركز بر مشتري
مديريت هزينه مبتني بر فعاليت
توانمند سازي كاركنان
مهندسي مجدد
با اين وجود اكثر اين برنامه ها نتايج چندان مطلوبي نداشته اند

اندازه گيري ومديريت در عصر اطلاعات

مديران نيازمندند به:
اطلاعات در مورد بسياري از جنبه هاي محيط و عملكردشان به منظوربررسي پيشرفت دردرك صحيح و رسيدن به اهدافشان.

و روش امتيازي متوازن:

مديران را به ابزار لازم براي موفقيت در ترجمه مأموريت و استراتژي سازمان به يك مجموعه فراگير از معيارهاي عملكردي مجهز مي كند وبنيادي را براي سيستم مديريت استراتژيك فراهم مي آورد.

 

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

درباره‌ی g74RdbLsQ3

حتما ببینید

دانلود رایگان کتاب اندیشه ها وانسان ها با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اندیشه ها وانسان ها با فرمت pdf   معرفی کتاب:(اندیشه ها وانسان ها) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت