رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی

دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی

کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی , کتابی است برای آموزش کواکب و برج ها , ادعیه های پرکاربرد , انواع طلسمات , احضار و بسیاری از موضوعات دیگر در زمینه ی علوم غریبه.

این کتاب به شماکمک میکند که به سادگی زمان و مکان مناسب دعا نویسی، ساعات سعد و نحس و ایام قمر در عقرب را در مقدمه ی کتاب را فرا بگیرید.

در کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی در خصوص تسخیرات اجنه و علوم غریبه حضرت سلیمان اشاره شده است

 

نقش سلیمانی شیخ بهایی

نقش سلیمانی شیخ بهایی

کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی شامل بر 6 باب است

باب اول نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 3 فصل :

  1. فصل اول در بیان قواعد عامه ،

  1. فصل دوم در بیان برجها ،

  1. فصل سوم در بیان طالع ،

باب دوم نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 6 فصل به ترتیب :

  1. در بیان ستارگان ،

  1. در بیان ساعتهای شب و روز ،

  1. در بیان سعد و نحس ستارگان وساعتهای آنها ،

  1. در بیان نجورات 5. در بیان فالنامه ستارگان ،

  1. در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب ،

باب سوم نقش سلیمانی شیخ بهایی در 2 فصل به ترتیب :

  1. در بیان معنی اعداد و ابجد

  1. در بیان حروف تهجی

باب چهارم نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 3 فصل به ترتیب :

  1. 1. در فوائد و اقسام تعویذ ،

  1. و …

فهرست مطالب کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی :

  • درباب علوم غریبه خاصه

  • خواندن عملیّات و نقش و غیره

  • قسم جلالی و یا جمالی

  • تعیین مکان و اختلافات مکان

  • آغاز عمل در عروج ماه

  • اسم و دعا خواندن

  • اعمال اجابت صاحب عمل

  • در بیان برجها و تفسیر فتح الغیر

  • دائره بروج

  • در بیان طالع و فن استخراج طالع برای حبّ و غیره

  • در بیان ستارگان و عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین

  • اشکال و رنگ سیارگان و موکلان و اختلافات آنها

  • در بیان ساعتهای شب و روز که باید دانست و تاثیر ساعات شبانه روز

  • نقشه دریافت ساعت بطور دهوب کهری، حصّه اول صبح و حصّه دوم بعد میانه روز

  • جدول ساعتنامه و ساعتهای روز و شب بوجه احسن المعلوم

  • جدول ساعت نامه

  • در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها

  • در بیان بخورات از جواهر خمسه و مقصود العاشقین

  • در بیان فالنامه ستارگان

  • در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

  • در خواندن عملیّات رعایت ماههای قمری همچون ماههای شمسی

  • در بیان معنی اعداد و ابجد در اکثر رسائل که مرقوم است

  • در بیان حروف تحجّی عاملان فنّ و کاملان علم نجوم

  • زکوه علم – زکات علم

  • اقسام تعویذات که شامل آتشی، بادی، خاکی، آبی و شرح آن

  • در بیان تعویذ نوشتن و زبان بندی و خواب بندی در ساعت عطارد

  • جهت تیغ بندی در ساعت مرّیخ و بنام دشمن

  • برای محبّت و برای ترقی رزق و روزی و ساعات آن

  • برای مرض و تعویذ عداوت در میان ظهر و عصر

  • در بیان پر کردن نقش

  • در بیان عملیّات و تعویذات مشتمل بر هجده فصل

  • عملیات تعویذات برای رفع حاجات

  • برای حصول دعا و برآمدن حاجات مجرب

  • در بیان تعویذات بجهت وسعت رزق و طلب جاه و عزّت

  • بچهت گشایش و رفع تنگدستی و نوشتن نقش آن

  • بجهت فروش اشیاء و متاع مغازه خود و نوشتن نقش آن

  • مستجاب الدّعوات شدن

  • اسماء الحسنی بحساب حروف ابجد

  • جدول حروف ابجد و اسماء الحسنی آن و معنی و خاصیت و تعداد خواندن آن و طبایع و بخور استفاده شده در آن و بروج و منازل و کواکب و اسم جن و

  • اسم موکل آن

  • در بیان عملیّات حبّ و تعویذات آن

  • در بیان عملیّات تعویذات بغض و عداوت

  • در بیان زبان بندی

  • در بیان خواب بندی و خواندن سوره ناس

  • در بیان تعویذ تیغ بندی و اگر خواهی شمشیر و سلاح دشمن کارگر نشود

  • در بیان عملیّات و تعویذات برای احضار شخص غائب

  • در بیان گریخته و پیدا شدن او

  • در بیان شناختن دزد و مال برده و پیدا کردن شخص دزد و محل و مکان آن

  • در بیان عملیّات و تعویذات رهائی محبوس (آزادی از زندان)

  • در بیان عملیّات و تعویذات دافع آسیب و غیره

  • در بیان علامات سحر زده و عملیات و تعویذات دفع سحر و طلسم و جادو شخصی که جادو شده

  • در بیان چشم زخم و نظر بندی و عملیات و تعویذات دفع آن

  • در بیان عملیّات و تعویذات گریه بسیار کودک و طفلی که زیاد گریه می کند

  • در بیان دریافتن حال مریض و اینکه مریض زنده می ماند یا می میرد و خوب می شود

  • در بیان آسیب از جن و پری و شخص جن زده

  • در بیان عملیّات و تعویذات شفای امراض هر نوع بیماری های متفرقه

  • در بیان معالجات مشتمل بر دوازده فصل که شامل

  • در بیان تبّ

  • در بیان جراحات

  • در بیان علاج خارش بدن

  • در بیان دفع درد سر

  • در علاج دردهای مربوط به چشم

  • در بیان امراض درد دل و دردهای مربوط به شکم

  • در بیان حذر کردن

  • در بیان ضرب یعنی ضربه به اعضای بدن خوردن

  • در بیان علاج سوختگی

  • در بیان علاج دفعیه و سحر

  • نسخه جهت بواسیر

  • در بیان علاج زهر و غیره

بازدیدها: 1540

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *