رفتن به نوشته‌ها

دانلود کتاب های آلبرکامو بصورت یکجا

دانلود کتاب های آلبرکامو بصورت یکجا , دانلود رایگان بهترین کتاب های آلبرکامو pdf

رمان[ویرایش]

 • بیگانه – ۱۹۴۲ – نام اصلی: L’Étranger
 • طاعون – ۱۹۴۷ – نام اصلی: La Peste
 • سقوط – ۱۹۵۶ – نام اصلی: La Chute
 • مرگ خوش – نوشته شده در سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۷ و منتشر شده در سال ۱۹۷۱ – نام اصلی: La Mort heureuse
 • آدم اول – کامو پیش از اتمام این اثر جان باخت و در سال ۱۹۹۵ این اثر نیمه‌تمام منتشر شد – نام اصلی: Le premier homme

نمایشنامه‌ها[ویرایش]

 • کالیگولا – نوشته شده در ۱۹۳۸ و اجرا شده در ۱۹۴۵ – نام اصلی: Caligula
 • مرثیه‌ای برای راهبه – ۱۹۵۶ – اقتباس از رمانی نوشتهٔ ویلیام فاکنر با همین نام – نام اصلی: Requiem pour une nonne
 • سوء تفاهم – ۱۹۴۴ – نام اصلی: Le Malentendu
 • حکومت نظامی – ۱۹۴۸ – نام اصلی: L’État de Siège
 • دادگستران – ۱۹۴۹ – نام اصلی: Les Justes
 • تسخیر شدگان – ۱۹۵۹ – اقتباس از رمانی نوشتهٔ فئودور داستایوسکی با همین نام – نام اصلی: Les Possédés کامو این نمایش‌نامه را در سل ۱۹۵۹ شخصاً کارگردانی کرد و به روی صحنه برد.
 • صالحان : نمایشنامه ای در پیرامون یک حادثه واقعی ( ترور عموی تزار روسیه ) – این کتاب با ترجمه خشایار دیهیمی توسط نشر ماهی به چاپ رسیده است

آثار غیر داستانی[ویرایش]

 • خطاب به عشق؛ نامه‌های عاشقانهٔ آلبر کامو و ماریا کاسارس – ۱۹۴۴ تا ۱۹۵۹ – مکاتبات – نام اصلی: Correspondance: 1944-1959
 • پشت و رو – ۱۹۳۷ – مجموعهٔ مقاله – نام اصلی: L’envers et l’endroit
 • عیش – ۱۹۳۸ – مجموعهٔ چهار جستار – نام اصلی: Noces
 • افسانهٔ سیزیف – ۱۹۴۲ – نام اصلی: Le Mythe de Sisyphe
 • انسان طاغی – ۱۹۵۱ – نام اصلی: L’Homme révolté
 • یادداشت‌ها ۱۹۳۵-۱۹۴۲ – انتشار: ۱۹۶۲ – نام اصلی: Carnets, mai 1935 — février ۱۹۴۲
 • یادداشت‌ها ۱۹۴۳-۱۹۵۱ – انتشار: ۱۹۶۵
 • یادداشت‌ها ۱۹۵۱-۱۹۵۹ – انتشار: ۱۹۸۹ – نام اصلی: Carnets Tome III: mars 1951 – décembre ۱۹۵۹
 • متافیزیک مسیحی، انتشار: ۱۹۵۳- نام اصلی: Christian Metaphysics and Neoplatonism
 • وقایع‌نامه الجزایر: ۱۹۵۸- نام اصلی: Chroniques Algeriennes

آثار ترجمه‌شده به فارسی[ویرایش]

 • آدم اول، ترجمهٔ منوچهر بدیعی، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۴
 • اسطورهٔ سیزیف، همراه: امید و محال در آثار کافکا، ترجمهٔ شهلا شریعتمداری، بی‌نا
 • افسانهٔ سیزیف، (مقاله دربارهٔ پوچی). ترجمهٔ علی صدوقی، م.ع. سپانلو، اکبر افسری. تهران: دنیای نو، ۱۳۸۲
 • افسانهٔ قرون و تحلیلی از افکار کافکا، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: بی‌نا، بی‌تا
 • انسان طاغی، ترجمه مهبد ایرانی‌طلب. تهران: نشر قطره، ۱۳۷۴
 • بیگانه’، ترجمهٔ جلال آل‌احمد و علی‌اصغر خبره‌زاده. تهران: کانون معرفت، ۱۳۴۵
 • بیگانه، ترجمهٔ امیر جلال‌الدین اعلم، تهران: نشر نیلوفر، ۱۳۷۷
 • بیگانه، ترجمهٔ محمدرضا پارسایار. تهران: هرمس، ۱۳۸۸
 • بیگانه، ترجمهٔ خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهی، ۱۳۸۸
 • بیگانه، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: بی‌نا، بی‌تا
 • بیگانه، ترجمهٔ پرویز شهدی. تهران: مجیدی، ۱۳۸۸
 • بیگانه، ترجمهٔ لیلی گلستان. تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۶
 • بیگانه، ترجمهٔ هدایت‌الله میرزمانی. تهران: گلشایی، ۱۳۶۱
 • پشت و رو، ترجمهٔ عباس باقری. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۰
 • تبعید و حکومت وجدان، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: غزالی، بی‌تا
 • تبعید و سلطنت، ترجمهٔ محمدرضا آخوندزاده. تهران: ققنوس، ۱۳۸۵
 • تسخیرشدگان، ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۳
 • تعهد اهل قلم، (مجموعه مقاله) ترجمهٔ مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر ۱۳۸۵. چاپ اول ۱۳۶۲ به نام تعهد کامو. تهران: آگاه
 • چند نامه به دوست آلمانی، ترجمهٔ رضا داوری. تهران: نیل، ۱۳۴۷
 • حکومت نظامی؛ شهربندان. ترجمهٔ یحیی مروستی. تهران: جامی، ۱۳۸۸
 • خطاب به عشق؛ نامه‌های عاشقانهٔ آلبر کامو و ماریا کاسارس، ترجمهٔ زهرا خانلو. تهران: نشر نو ۱۳۹۸/چ اول، ۱۳۹۸. تهران: نشر نو.
 • خوشبخت مردن، ترجمهٔ قاسم کبیری. تهران: جامی ۱۳۸۸/چ اول، ۱۳۷۰. تهران: ادیب پور.
 • در محاصره، ترجمهٔ محمدعلی سپانلو. تهران: بی‌نا، ۱۳۴۱
 • دلهرهٔ هستی، ترجمهٔ محمد تقی غیاثی. تهران: نگاه، ۱۳۸۴
 • راستان، (نمایش‌نامه در پنج پرده). ترجمهٔ ابوالفضل قاضی. تهران: نیل، ۱۳۴۹
 • راستان، ترجمهٔ سپیده نوروزی. تهران: نیلوفر، ۱۳۸۱
 • رکوییم برای یک راهبه، ترجمهٔ کیاسا ناظران. تهران: اندیشه‌سازان، ۱۳۸۴
 • سقوط، ترجمهٔ اصغر بهروز. تهران: هنر، ۱۳۵۶
 • سقوط، ترجمهٔ آناهیتا تدین. تهران: روزگار، ۱۳۸۷
 • سقوط، ترجمهٔ علی صدوقی. تهران: بی‌نا
 • سقوط، ترجمهٔ شورانگیز فرخ. تهران: نیلوفر، ۱۳۷۷
 • سقوط، ترجمهٔ امیر لاهوتی. تهران: جامی، ۱۳۸۸
 • سوء تفاهم، نمایشنامه در سه پرده، ترجمهٔ جلال آل‌احمد. تهران: بی‌نا، ۱۳۲۹
 • سوء تفاهم و عادل‌ها، ترجمهٔ مهوش قومی. تهران: آشیان، ۱۳۸۹
 • شادیها و ناکامیها، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: عطایی، ۱۳۲۵
 • شهربندان و عادل‌ها، ترجمهٔ محمدعلی سپانلو. تهران: نگاه، ۱۳۸۵
 • طاعون، ترجمهٔ رضا سیدحسینی. تهران: نیلوفر، ۱۳۷۵
 • طاعون، ترجمهٔ عنایت‌الله شکیباپور. تهران: فرخی، ۱۳۵۱
 • طاعون، ترجمهٔ پرویز شهدی. تهران: مجید، ۱۳۸۸
 • طاعون، ترجمهٔ علی صدوقی. تهران: خرد، ۱۳۴۰
 • طاعون، ترجمهٔ اقدس یغمایی. تهران: جامی، ۱۳۸۸
 • عادل‌ها، ترجمهٔ محمدعلی سپانلو. تهران: متین، ۱۳۴۱
 • عادل‌ها، ترجمهٔ خرم مهدوی. سوئد: ۱۹۸۷. تهران: بی‌نا، ۱۳۶۶
 • عصیانگر، ترجمهٔ مهستی بحرینی. تهران: نیلوفر، ۱۳۸۷
 • عیش، ترجمهٔ محمدتقی غیاثی. تهران: پیام، ۱۳۵۷
 • غریبه، ترجمهٔ رحمت مصطفوی. تهران: صفی علیشاه، بی‌تا
 • فلسفه پوچی (گزیده مقاله‌های کامو)، ترجمهٔ محمدتقی غیاثی. تهران: پیام، ۱۳۵۶
 • کالیگولا (نمایشنامه)، نمایش‌نامه در چهار پرده. ترجمهٔ خسرو جمشید. بی‌جا: کانون شهریار، ۱۳۲۹
 • کالیگولا، ترجمهٔ پری صابری. تهران: هنوز، نشر قطره، ۱۳۸۸. نیل، ۱۳۵۰
 • کالیگولا، ترجمهٔ شورانگیز فرخ. تهران: خانه کتاب، ۱۳۴۷. مروارید، ۱۳۵۷. فیروزه، ۱۳۷۵
 • کالیگولا، ترجمهٔ ابوالحسن نجفی. تهران: نیل، ۱۳۴۶ و ۱۳۵۰. فیروزه، ۱۳۷۵. کتاب زمان، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸
 • مرگ خوش، ترجمهٔ علیرضا طاهری. تهران: آسیا، ۱۳۶۳
 • مرگ خوش، ترجمهٔ احسان لامع. تهران: نگاه، ۱۳۸۷
 • میهمان، ترجمهٔ نرگس تنها. تهران: کوله‌پشتی، ۱۳۸۸
 • میهمان، ترجمه مجید کریمی کتاب شهرفرنگ (مجموعه پنجاه داستان کوتاه) انتشارات ساکو، ۱۳۹۵
 • میهمان و چند داستان دیگر، ترجمهٔ شهرزاد بیات موحد. کرج: نشر نادی، ۱۳۷۹
 • وقایع‌نگاری‌های الجزایر، ترجمهٔ هانیه رجبی. تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۸
 • یادداشت‌ها، ترجمهٔ خشایار دیهیمی. تهران: تجربه، دفتر ویراسته
 • تابستان، جواد فرید، جامی
 • دریای نزدیک، حامد رحیمی، تمدن علم
 • آن صدا را باید بالا برد،کامو و دیگران، بیتا عظیمی نژادانه، شرکت سهامی انتشار
 • دادگسترها، پرویز شهدی، به سخن
 • دور از دیار و قلمرو، پرویز شهدی، به سخن
 • یک مورد جالب، صادق سروعلیشاهی، افراز
 • پرومته در جهنم،کامل روزه دار، اشاره
 • نوادگان خورشید، کاوه سید حسینی، روزنه
 • صالحان، خشایار دیهیمی، ماهی
 • هویت جمعی، جلال ستاری، مرکز
 • نه قربانیان، نه جلادان، هوشمند دهقان، رازگو

برای دانلود کتاب های آلبرکامو و همچنین دانلود بهترین رمان ها و نمایشنامه ها از نویسندگان بزرگ به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید

چنانچه لینک کانال با کلیک کردن باز نشد لینک رو کپی کن توی تلگرام برای خودت بفرست و بعد وارد کانال شو

https://t.me/booklife2021

بازدیدها: 76

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *