رفتن به نوشته‌ها

دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی از شبکه کامپیوتری در شرکت خودروسازی

دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی از شبکه کامپیوتری در شرکت خودروسازی

 

دانلود گزارش کارآموزی پشتیبانی از شبکه کامپیوتری در شرکت خودروسازی با فرمت ورد ودر 69 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن مقاله

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه. 8

فصل دوم : معرفی محل کارآموزی.. 11

چارت سازمانی شرکت خودرو سازی بهمن موتور. 13

فصل سوم : شرح فعالیت ها14

گزارش کارآموزی هفته اول.. 15

آشنایی با تجهیزات شبکه. 15

انواع روش های انتقال داده. 15

انتقال اطلاعات به صورت موازی.. 16

اتصال سریال.. 17

انتقال بصورت سریال.. 17

انتقال تمام دو طرفه (Full Duplex)18

گزارش کارآموزی هفته دوم. 20

شبکه چیست؟20

دلیل ایجاد شبکه. 20

قسمتهای مختلف شبکه. 21

گره یا Node. 21

رسانه انتقال در شبکه های کامپیوتری.. 21

شبکه های بدون کابل (بی سیم ، امواج رادیویی)23

گزارش کارآموزی هفته سوم. 26

لایه های شبکه. 26

لايه های OSI27

پروتکل های پشته ای.. 28

مودم چيست؟28

روش هاي انتقال اطلاعات… 29

موازي(PARALLEL)29

سري(SERIAL)29

انواع ارسال در شبکه (آشنایی با چند اصطلاح در شبکه)29

گزارش کارآموزی هفته چهارم. 32

انواع توپولوژي هاي شبکه. 32

توپولوژي BUS يا خطي.. 32

توپولوژي رينگ يا حلقوي.. 32

توپولوژيstar يا ستاره اي.. 33

توپولوژي هيبريدي يا تركيبي.. 34

توپولوژی توری Mesh. 35

توپولوژیدرختی Tree. 36

گزارش کارآموزی هفته پنجم. 37

بررسی انواع کابلهای شبکه. 37

کابلهای چهار زوجی.. 37

جدول مشخصات کابل های UTP. 39

کابل کواکسيال.. 40

فيبر نوری.. 41

يک فيبر نوری از سه بخش متفاوت تشکيل شده است:41

بررسی تفاوتهای بین Switch و Hub. 42

تکنولوژی سوئيچ ها44

گزارش کارآموزی هفته ششم. 48

نصب DNS در Windows Server 2003. 48

تنظیمات DNS ( Domain Name System )51

تنظیمات IP بر روی DNS Server. 51

معرفی Server به کامپیوتر Client. 52

اجرای DNS و ایجاد Zone جدید.. 53

ایجاد Zone جدید.. 54

ایجاد Mail Exchange جدید.. 61

گزارش کارآموزی روز های آخر کارآموزی.. 65

فصل چهارم: تجربيات و آموخته ها67

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 3- 1- نمایش نحوه ی انتقال بیت ها16

شکل 3- 2- نمایش اتصال سریال. 17

شکل 3- 3- نمایش روش های انتقال سریال. 18

شکل 3- 4- نمایش شبکه. 20

شکل 3- 5- نمایش قسمتهای مختلف شبکه. 20

شکل 3- 6- نمایش تعریف نود شبکه. 21

شکل 3- 7- نمایش قسمت های متلف کابل مسی.. 21

شکل 3- 8- نمایش کابل مسی.. 22

شکل 3- 9- نمایش انواع کابل های مسی.. 22

شکل 3- 10- نمایش فیبر نوری.. 22

شکل 3- 11- نمایش بخش های فیبر نوری.. 23

شکل 3- 12- نمایش شبکه های بدون کابل.. 24

شکل 3- 13- نمایش کارت شبکه. 25

شکل 3- 14- نمایش لایه های شبکه. 26

شکل 3- 15- نمایش فرآیند ارسال و دريافت اطلاعات… 26

شکل 3- 16- نمایش UNICAST ارسال در شبکه. 30

شکل 3- 17- نمایش MULTICAST ارسال در شبکه. 30

شکل 3- 18- نمایش BROADCAST ارسال در شبکه. 31

شکل 3- 19- نمایش توپولوژي BUS. 32

شکل 3- 20- نمایش توپولوژي رينگ…. 33

شکل 3- 21-نمایش توپولوژيSTAR.. 34

شکل 3- 22- نمایش توپولوژي هيبريدي.. 35

شکل 3- 23- نمایش توپولوژی توری.. 35

شکل 3- 24- نمایش توپولوژی درختی.. 36

شکل 3- 25- نمایش کابلهای چهار زوجی.. 37

شکل 3- 27- نمایش کابل S/STP.. 38

شکل 3- 26- نمایش کابل UTP و STP.. 37

شکل 3- 28- نمایش کابل FTP.. 38

شکل 3- 29- نمایش قسمت های مختلف کابل کواکسيال. 40

شکل 3- 30- نمایش کابل کواکسيال. 40

شکل 3- 31- نمایش کانکتورکابل های کواکسیال. 40

شکل 3- 32- نمایش قسمت های فیبر نوری.. 42

شکل 3- 33- نمایش سوئيچ.. 45

شکل 3- 34- نمایش نصب DNS مرحله اول. 48

شکل 3- 35- نمایش نصب DNS مرحله دوم. 48

شکل 3- 36- نمایش نصب DNS مرحله سوم. 49

شکل 3- 37- نمایش نصب DNS مرحله چهارم. 49

شکل 3- 38- نمایش نصب DNS مرحله پنجم.. 50

شکل 3- 39- نمایش نصب DNS مرحله ششم.. 50

شکل 3- 40- نمایش تنظیمات DNS مرحله هفتم.. 51

شکل 3- 41- نمایش تنظیمات IP مرحله هشتم.. 51

شکل 3- 42- نمایش تنظیمات IP مرحله نهم.. 52

شکل 3- 43- نمایش معرفی SERVER به CLIENT مرحله اول. 52

شکل 3- 44- نمایش معرفی SERVER به CLIENT مرحله دوم. 53

شکل 3- 45- نمایش معرفی SERVER به CLIENT مرحله سوم. 53

شکل 3- 46- نمایش ایجادZone جدید مرحله چهارم. 54

شکل 3- 47- نمایش ایجادZone جدید مرحله پنجم.. 55

شکل 3- 48- نمایش ایجادZone جدید مرحله ششم.. 56

شکل 3- 49- نمایش ایجادZone جدید مرحله هفتم.. 56

شکل 3- 50- نمایش ایجادZone جدید مرحله هشتم.. 57

شکل 3- 51- نمایش ایجادZone جدید مرحله نهم.. 58

شکل 3- 52- نمایش ایجادZone جدید مرحله یازدهم.. 59

شکل 3- 53- نمایش ساختار کلی یک DNS. 59

شکل 3- 54- نمایش ایجادZone جدید مرحله دوازدهم.. 60

شکل 3- 55- نمایش ایجادZone جدید مرحله سیزدهم.. 61

شکل 3- 56- نمایش ایجادZone جدید مرحله چهاردهم.. 61

شکل 3- 57- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله پانزدهم.. 62

شکل 3- 58- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله شانزدهم.. 62

شکل 3- 59- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله هفدهم.. 63

شکل 3- 60- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله هجدهم.. 63

شکل 3- 61- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله نوزدهم.. 63

شکل 3- 62- نمایش ایجاد Mail Exchange جدید مرحله بیستم.. 64

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه

 

 

 

انواع روش های انتقال داده

کامپیوترها داده ها را به دو طریق موازی وسریال ا نتقال می دهند.در انتقال های موازی داده، اغلب از 8 خط داده ویا بیشتر استفاده می شود.در این حالت داده می تواند به وسیله ای که فقط چند كیلومتر دورتر است انتقال یابد.گر چه در این موارد حجم بسیاری از داده در زمان کوتاهی جابجا می شود ولی فاصله نمی تواند چندان طولانی باشد.

در انتقال به وسیله ای که چندین متر دورتر واقع شده است ، روش سریال بکار برده می شود.

پورت موازی معمولا بر روی مادر بورد کامپیوتر ها موجود است ولی با تهیه ونصب یک کارت I/O تعداد انها را می توان افز ایش داد و به ترتیب LPT1,LPT2,… را به وجود آورد.

شبکه چیست؟

یک شبکه شامل دو یا چند کامپیوتر است که برای به اشتراک گذاشتن منابع خود (مثل چاپگر و CD-ROM)، ردوبدل کردن فایل ها و یا ارتباط با یکدیگر متصل شده اند. کامپیوترهای روی یک شبکه ممکن است از طریق کابل ها، خطوط تلفن امواج رادیویی، ماهواره یا پرتوهای مادون قرمز به همدیگر متصل شوند.

قسمتهای مختلف شبکه

گره یا Node ، کابل های مسی ، فيبر نوری و …

شبکه های بدون کابل (بی سیم ، امواج رادیویی)

نوع و نحوه ارتباط فيزيکی عناصر موجود در يک شبکه کامپيوتری می تواند تاثير مستقيمی در نحوه اشتراک فايل ها ، عملکرد سرويس دهندگان و سرويس های ارائه شده بر روی يک شبکه را به دنبال داشته باشد .

لایه های شبکه

به منظور شناخت مناسب نحوه عملکرد پروتکل در شبکه می بايست با برخی از مدل های رايج شبکه که معماری شبکه را تشريح می نمايند، آشنا گرديد. مدل OSI )Open Systems Interconnection) يک مرجع مناسب در اين زمينه است. در مدل فوق از هفت لايه برای تشريح فرآيندهای مربوط به ارتباطات استفاده می گردد. هريک از لايه ها مسيوليت انجام عمليات خاصی را برعهده دارند.

لايه های OSI

لايه يک (Physical) ، لايه دو (Data) ، لايه سه ( Network) ، لايه چهار ( Transport) ، لايه پنج ( Session) ، لايه شش ( Presentation) ، لايه هفت ( Application)

پروتکل های پشته ای

يک پروتکل پشته ای ، شامل مجموعه ای از پروتکل ها است که با يکديگر فعاليت نموده تا امکان انجام يک عمليات خاص را برای سخت افزار و يا نرم افزار فراهم نمايند. پروتکل TCP/IP نمونه ای از پروتکل های پشته ای است . پروتکل فوق از چهار لايه استفاده می نمايد.

لايه يک (Network Interface) ، لايه دو (Internet) ، لايه سه (Transport) ، لايه چهار (Application)

روش هاي انتقال اطلاعات

داده ها برروي كانال هاي ارتباطي با دو روش آنالوگ و ديجيتال منتقل مي شوند. انتقال آنالوگ از طريق خطوط سنتي تلفن انجام مي گيرد. پيام ها از طريق سيم هاي مخابرات و به شكل امواج الكترونيكي پيوسته در مسير سيم ها نتقل مي شوند. در حال انتقال ديجيتال ، داده ها بصورت گسسته ودر حالت هاي 0,1 منتقل مي شوند.

انواع توپولوژي هاي شبکه

توپولوژي BUS يا خطي ، توپولوژي رينگ يا حلقوي ، توپولوژيstar يا ستاره اي ، توپولوژي هيبريدي يا تركيبي ، توپولوژی توری Mesh ، توپولوژی درختی Tree

 

فصل دوم : معرفی محل کارآموزی

 

 

کارآموزی یکی از درس های دانشگاه می باشد که گذراندن آن علاوه بر آشنا نمودن دانشجو با محیط کار و آموزش مواردی به صورت عملی باعث ارتقاء دانشجو در سطح علمی می شود .

من کار آموزی خود را در شرکت خودرو سازی بهمن موتور ، طی کردم . مدیر عامل این شرکت جناب آقای مهندس صفوی می باشند که با پذیرش اینجانب در این شرکت و کمک هایشان باعث پیشرفت من در محیط کار شدند .

شرکت خودرو سازی بهمن موتور ، یکی از شرکت های بزرگ است که تعداد پرسنل آن 2000 نفر می باشد .

قسمت های این شرکت بسیار است مانند قسمت تولید که مربوط به تولید خودرو می باشد ، قسمت طراحی و مهندسی که مربوط به عملیات مهندسی تولید خودرو می باشد ، قسمت مالی و اقتصادی مربوط به عملیات مالی شرکت می باشد ، قسمت بازاریابی و فروش که مربوط به فروش محصولات می باشد ، قسمت مدیریت کیفیت که مربوط به بررسی محصولات تولید شده می باشد ، قسمت مدیریت نگهداری و تعمیر که مربوط به نگهداری و تعمیر محصولات تولید شده می باشد و…

قسمت هایی که در ارتباط با کار من بود چند واحد کاری و یک واحد کامل اداری بودند که تجهیزات شبکه آنها به من مربوط می شد .

در طی این دوره پس از آموزش های تئوری و عملی در مورد تجهیزات شبکه و نصب DNSوتنظیمات DNS و موارد مربوط به آنها ، به طور عملی با همکاران آنجا همکاری کردم .

 

چارت سازمانی شرکت خودرو سازی بهمن موتور

 

 

 

فصل سوم : شرح فعالیت ها

 

گزارش کارآموزی هفته اول

در هفته اول این دوره با تجهیزات شبکه آشنا شدیم که موارد زیر شامل آن می شود :

آشنایی با تجهیزات شبکه

انواع روش های انتقال داده

کامپیوترها داده ها را به دو طریق موازی وسریال ا نتقال می دهند.در انتقال های موازی داده، اغلب از 8 خط داده ویا بیشتر استفاده می شود.در این حالت داده می تواند به وسیله ای که فقط چند كیلومتر دورتر است انتقال یابد.گر چه در این موارد حجم بسیاری از داده در زمان کوتاهی جابجا می شود ولی فاصله نمی تواند چندان طولانی باشد.

در انتقال به وسیله ای که چندین متر دورتر واقع شده است ، روش سریال بکار برده می شود.

در زیر علل سادگی کار در پورت موازی را ذکر کرده ایم :

1-عدم نیاز به رمز گشا و دکودر کارت های توسعه.

2-استفاده از انتقال اطلاعات به روش موازی و عدم نیاز به پروتکل های پیچیده.

3- در دسترس بودن این پورت برای همه کامپیوترها.

4- در دسترس بودن تمام پایه های این پورت.

5- عدم نیاز به تنظیمات اولیه پیچیده.

6- سریع تر بودن نسبت به پورت سری.

7- دسترسی سخت افزاری و نرم افزاری ساده به هر کدام از پینهای این پورت.

پورت موازی معمولا بر روی مادر بورد کامپیوتر ها موجود است ولی با تهیه ونصب یک کارت I/O تعداد آنها را می توان افز ایش داد و به ترتیب LPT1,LPT2,… را به وجود آورد.

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 3

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *