رفتن به نوشته‌ها

مقاله پلیس اینترپل 26ص

مقاله پلیس اینترپل 26ص

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

فصل اول : کلیات

1-1- تاریخچه. 3

1-2 – سازمان و تشکیلات اینترپل.. 6

1-2-1- مجموع عمومی.. 6

1-2-2- کمیته اجرایی.. 7

1-2-3- دبیرخانه کل.. 8

1-2-4- اینترپل کشورهای عضو. 9

1-2-5- مشاورین.. 9

 

فصل دوم: قسمت های مختلف دبیرخانه کل

2-1- اداره عمومی.. 10

2-1-1- بودجه. 10

2-1-2- سیستم کامپیوتری دبیرخانه. 10

2-2- پلیس…. 11

2-2-1- گروه اخطارها و اعلامیه های بین المللی.. 11

2-2-2- گروه ثبت کیفری.. 14

2-2-3- گروه تشخیص هویت و انگشت نگاری.. 14

2-2-4- اداره جرایم عمومی علیه اشخاص و اموال.. 14

2-2-5- اداره جرایم اقتصادی و پولی.. 15

2-2-6- اداره مبارزه با قاچاق دارو و مواد مخدر. 15

2-2-7- سیستم اطلاعات استراتژیکی.. 15

2-3- اداره مطالعات و تحقیقات… 15

الف

2-4- پشتیبانی.. 17

2-4-1- دفاتر مرکزی.. 17

2-4-2- هیئت نظارت… 18

 

فصل سوم: هدف ها و اصول همکاری و فعالیت

3-1- هدف های سازمان.. 19

3-2- اصول همکاری.. 19

3-3- همکاری با سایر سازمان های بین المللی.. 20

3-4- تربیت نیروی پلیس و همکاری فنی.. 21

3-5- اولویت ها21

3-6- پیش گیری جرائم.. 22

3-7- قانون جنائی و آیین دادرسی کیفری.. 22

3-8- همکاری در مبارزه با جرائم فرامرزي و بین المللی.. 23

3-9- علائم و نشانه های اینترپل.. 25

3-10- آشنایی با اداره کل پلیس بین الملل ناجا26

مقدمه:

در گذشته های دور ، دیوارهایی که شهر را در خود جایی می دادند و آن را از طوفان و ناامنی ايمني می‌ساختند؛ کافی بود تا قراولان برجها و باروها با چشمانی بیدار به اطراف چشم دوزند تا شهر به یاری گزمگان از گزند دشمن مصون بماند . میرشب در کوچه پس کوچه های شهر و آبادی قدم می زد و خیال مردم را از ترس و ناامنی آسوده می کرد . اما با گذر زمان از اهمیت مرزها و دیوارها کاسته شد ، گویی برجها و قلعه هایی که در حصار دیوارهای بلند قرار داشتند به یادگاری از گذشته مبدل شدند .

محققان علوم اجتماعی بر این باورند که دوره هایی از پس هم آمدند و هر یک ویژگی های خاص خود را داشته اند . ویژگی های عصر سنتی و ماقبل مدرن جای خود را به عصر ماشین و انفجار اطلاعات داد که با شتاب از تمام محدودیت ها و دیوارها گذشت . اگر چه انسان به یاری قدرت آفرینش ابزارها و تکنولوژی ، بر محدودیت های زمان و مکان چیره و فائق آمد و همه منازل کهنه و قدیمی را پشت سر نهاد ، اما به همان نسبت زندگی اجتماعی پیچیدگی های بیشتری یافت و بزهکاری ها و جرم ها نیز متنوع و پیچیده تر گشت .

تحول ساختار اجتماعی از صورت ساده به صورت پیچیده و از صورت های محدود به صورت های گسترده، قواعد رشد و توسعه اجتماعی را آشکار می سازد . مسیر تحول اجتماعی در این شکل از روند خویش تنها تکنولوژی ، علم و ساختارهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار نداد ، بلکه شیوه های بزهکاری و جرم نیز با تنوع ، تکثیر و پیچیدگی همراه گردید .

مفهوم فرامرزی جرم که با پیدایی تشکیلات و باندهای فراملی در شکل هایی از جرایم چون قاچاق ، پوشویی ، تروریسم و … مقارن است .لزوم کنترل جهانی جرم را ملموس و برجسته تر ساخت و لزوم شکل گیری سازمانی جهانی که مجرمین و جنایتکاران را در تمام جهان زیر نظر داشته و مورد تعقیب قرار دهد احساس شد و سازمان اینترپل در اجماع جهانی کشورها تأسیس گردید .

ریموند کندال دبیرکل سومین دوره پنج ساله اینترپل بر این باور بود که جرم هر روز بین المللی تر می‌شود و آندره بوسار یکی دیگر از مسئولان اینترپل می گوید : ما در دنیایی زندگی می کنیم که عبور از اقیانوس اطلس و رفتن به نیویورک با هواپیما تقریباً سریع تر از عبور از خیابان های پاریس با اتومبیل است . تعامل جهانی اگر چه دارای کارکردهای مثبت بسیاری بوده است ، در عین حال مجرمان نیز مجالی افزون و عرصه ای وسیع تر برای رفتارهای نابهنجار خود خواهند داشت و در این زمان همکاری کشورهای جهان در کنار یکدیگر لازم است تا با جرایم بین المللی به مقابله پرداخته و از وقوع آنها پیشگیری کند و این همکاری در غالب سازمان پلیس بین الملل امکان پذیر گردیده است .

فصل اول : کلیات

 

1-1 تاریخچه :

در آوریل سال 1914 اولین کنگره بین المللی پلیس جنائی در موناکو به مدت 4 روز برگزار شد . در جریان برگزاری این کنگره حقوق دانان و افسران عالی رتبه پلیس که از 14 کشور مختلف جهان شرکت کرده بودند ، امکان تأسیس یک دفتر ثبت کیفری بین المللی و هم آهنگ سازی روش های استرداد مجرمین را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .

در سپتامبر سال 1923 دومین کنگره بین المللی پلیس جنائی در شهر وین به مدت چهار روز برگزار شد . در این کنگره رؤسای پلیس کشورهای مختلف ، از جمله کشورهای اتریش ، دانمارک ، مصر ، ایران ، آلمان ، فرانسه ، یونان و مجارستان شرکت داشتند و نظریات و اطلاعات پلیسی را مبادله کردند و در مورد ضرورت ایجاد یک مجمع بین المللی بحث کردند .

آنان عمیقاً علاقه مند به بررسی پدیده نوین جنایات بین المللی بودند ؛ جنایاتی که اقدامات سنتی پلیس برای جلوگیری از آن روز به روز بی اثرتر می شد . با الهام از بینش و عملکرد دکتر جان شوبر
( Johannes.schober ) رئیس پلیس وین ، تصمیم گرفتند انجمنی تشکیل دهند که از طریق آن ، کشورهای مختلف دنیا بتوانند فعالیت های خود را علیه جنایتکاران بین المللی بنیان گذارند و هم آهنگ سازند .

در جریان برگزاری این کنگره کمیسیون بین المللی پلیس جنائی ( I . C . P . C ) تأسیس شد و اساس نامه آن نوشته و قرارگاه مرکزی آن در شهر وین مستقر شد .

باید یادآور شویم که قبل از به وجود آمدن کمیسیون بین المللی پلیس جنائی ، مسائل و مشکلات مربوط به جلوگیری از مواد مخدر در سطح بین المللی مطرح شده بود و کنوانسیون های بین المللی تریاک
( the international opium conventions ) یکی در سال 1912 و دیگری در سال 1925 امضاء شد . این کنوانسیون ها همکاری بین المللی را برای مبارزه با مواد مخدر ضروری دانسته بودند ، ولی اینترپل بود که عملاً با مسائل قاچاق مواد مخدر درگیر شده بود .

این سازمان در همان اوایل عمر خود دریافت که مسائل مربوط به مواد مخدر ماهیت خطرناکی دارد و نظر اعضای کمیسیون را به خطرات اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر جلب کرد . در سال 1926 سومین کنگره بین‌المللی پلیس جنائی که اکنون مجمع عمومی خوانده می شود در برلن برگزار شد و از کشورهای عضو خواست که به مسایل و مشکلات مواد مخدر پایان دهند .

در سال 1930 با برگزاری چهارمین کنگره بین المللی پلیس جنائی قدم دیگری برداشته شد و ایجاد دفتر بین‌المللی مسائل مواد مخدر پیشنهاد شد . هدف این دفتر ثبت و نگهداری پرونده های قاچاق بین المللی مواد مخدر بود و همچنین وظیفه تهیه عکس و اثر انگشت و مشخصات فردی قاچاقچیان مواد مخدر را به عهده داشت.

یکی دیگر از وظایف این دفتر ایجاد همکاری و هماهنگی بین فعالیت های کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر بود . اینترپل از اولین سال های تشکیل خود نقش تعیین کننده ای در مبارزه با جرایم بین المللی مواد مخدر داشته است ، و نظامی پویا برای جمع آوری و تبادل اطلاعات ضروری برای مبادله مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده است . پلیس بین المللی در جریان کار خود با جامعه ملل ( League Nations ) همکاری خوب و نقش عمده ای در اجرای موافقت نامه های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر داشته است .

این سازمان در مذاکرات مقدماتی کنوانسیون پیش گیری قاچاق مواد مخدر خطرناک که 26 ژوئن 1936 در ژنو تشکیل شد ، شرکت کرد و همکاری بین دو سازمان مورد تقدیر بود . این همکاری به طور وسیع تر تا سال 1938 ادامه داشت . بعد از وقوع جنگ جهانی دوم دیگر فعالیت برای اینترپل میسر نبود . ولی بعد از جنگ جهانی دوم رئیس پلیس بلژیک گفت : « ما نمی گذاریم ، شعله ای که افروخته بودیم برای همیشه خاموش شود».

فعالیت و ابتکار عمل رئیس پلیس بلژیک موجب شد که در سال 1946 کنفرانس بروکسل برگزار شود و فعالیت های کمیسیون بین المللی پلیس جنائی ( I . C . P . C ) از سر گرفته شود . اساس نامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و به علت تنفری که دنیا در جریان جنگ از آلمان نازی پیدا کرده بود و نیز به علت تقسیم آلمان به دو منطقه نفوذ شوروی و آمریکا ، قرارگاه کل آن به پاریس انتقال داده شد . در این اجلاس هفده کشور شرکت داشتند که عبارت بودند از کشورهای بلژیک ، شیلی ، چکسلواکی ، دانمارک ، مصر ، فرانسه ، ایران ، لوگزامبورک ، هلند ، نروژ ، لهستان ، پرتغال ، سوئد ، سویس ، ترکیه ، انگلستان و یوگسلاوی .

علاوه بر این کشورها ، یونان و ایالات متحده آمریکا نیز در سال 1946 عضویت خود را در کمیسیون بین المللی پلیس جنائی تجدید کردند . در سال 1947 عبارت « اینترپل » به عنوان نشانی تلگرافي سازمان مورد پذیرش دفاتر مرکزی کشورهای عضو قرار گرفت . در سال 1949 سازمان ملل متحد اساس نامه مشورتی ( I . C . P . C ) را به عنوان یک سازمان غیر حکومتی تضمین کرد و مقررات ارتباط راه دور پلیسی پذیرفته شد .

در سال 1953 ایستگاه انتشارات رادیویی دایر شد . در اواخر سال 1955 این کمیسیون دارای پنجاه عضو بود . در سال 1956 اسم سازمان از کمیسیون بین المللی پلیس جنائی به سازمان بین المللی پلیس جنائی تغییر یافت . در سال 1960 اجلاس عمومی برای اولین بار در خارج از اروپا تشکیل شد و چند سال بعد از آن کنفرانس منطقه ای در آفریقا تشکیل جلسه داد .

در سال 1967 ساختمان قرارگاه مرکزی آن در سنت کلود گشایش یافت و در این هنگام دارای یک صد کشور عضو بود . چهار سال بعد از آن موافقت نامه ویژه همکاری با سازمان ملل متحد ، به امضاء رسید . در سال 1989 ساختمان جدید قرارگاه کل سازمان در شهر لیون فرانسه گشایش یافت و تعداد اعضای سازمان در این موقع به یکصد و پنجاه کشور می رسید . ساختمان جدید قرارگاه کل در لیون به سیستم جدید کامپیوتری مجهز بود .

اعضای سازمان را می توان به سه گروه تقسیم کرد :

الف ) اعضای انتخاب شده در کنگره وین

ب ) اعضایی که در کنگره وین حضور نداشتند ، ولی بعداً به آن پیوستند .

ج ) اشخاصی که در تخصص حرفه ای خود شهرت بین المللی دارند و انتظار می رود کمک مؤثری به سازمان بکنند .

چنانچه گفته شد تاریخ سازمان بین المللی پلیس جنائی نمایش نامه ای است با پرده های بی شمار ، و فراز و نشیب های زیادی که پشت سر گذاشته است . این سازمان یک سازمان بین حکومت ها نیست ، بلکه انجمنی خصوصی است و بنیان گذار آن نیز رؤسای پلیس شرکت کننده در کنگره وین بودند نه کشورها .

کشورها در بنیان گذاری سازمان بین المللی پلیس جنائی نقش نداشتند و در حقیقت کشور بنیان گذاری وجود ندارد . در نتیجه کشورهای متبوعه اعضای مؤسس را نمی توان کشور مؤسس خواند . از طرف دیگر تمام کشورهای شرکت کننده در کنگره و حتی اعضای بعدی را هم می توان مؤسس تلقی کرد .

نحوه پذیرش اعضای جدید به این شکل است که تقاضای عضویت تسلیم دبیرخانه می شود و دبیرخانه آن را تسلیم مجمع عمومی می کند و تصویب آن منوط به کسب 3/2 آرای حاضر در جلسه است .

اینترپل پنجمین سازمان بزرگ بین المللی جهان از نظر تعداد اعضاست . این سازمان پس از اتحادیه جهانی پست ، فدراسیون بین المللی بسکتبال ، سازمان ملل متحد و فیفا با 186 عضو در سال 2007 ، در رده پنجم قرار دارد .

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 1

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *