رفتن به نوشته‌ها

پروژه در رابطه با ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها (فایل word صد صفحه ای)

پروژه در رابطه با ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها (فایل word صد صفحه ای)

 

از آنجا كه اتخاذ تصميم صحيح و به موقع مي تواند تاثير به سزايي در زندگي شخصي و اجتماعي انسانها داشته باشد ضرورت وجود يك تكنيك قوي كه بتواند انسان را در اين زمينه ياري كند كاملا محسوس مي باشد. يكي از كار آمد ترين اين تكنيك ها فرايند تحليل سلسله مراتبي (Analytical hierarchy process ) است كه براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي در دهه ي 1970 مطرح شد. اين تكنيك بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريو هاي مختلف را به مديران مي دهد. اين فرايند با توجه به ماهيت ساده و در عين حال جامعي كه دارد مورد استقبال مديران و كاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در اين پروژه سعي شده است تا با نگرشي متفاوت در مقايسه ي دو به دوي معيار ها و زير معيار ها در اين فرايند نتايج حاصل از اين روش به واقعيت موجود نزديك تر شود. بر همين اساس با توجه به اينكه هر معيار يا زير معياري در اين فرايند در سطوح مختلف داراي مطلوبيت متفاوتي مي باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبيت معيار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقايسه كرد. فهرست ارایه مطالب به صورت زیر است:

چكيده

مقدمه

فصل اول

كليات

1-1) موضوع تحقيق

1-2) بيان و تعريف موضوع

1-3) اهداف تحقيق

1-4) فرض تحقيق

1-5) قلمرو علمي تحقيق

1-5-1) قلمرو مكاني

1-6) متدولوژي تحقيق

1-6-1) روش تحقيق

1-6-2) روش گردآوري اطلاعات

1-7) محدوديت هاي تحقيق

فصل دوم

مروري بر ادبيات تحقيق

پيشگفتار

2-1) كليات

2-1-1) اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي

2-1-2) مزاياي فرايند تحليل سلسله مراتبي

2-2) گام هاي فرايند تحليل سلسله مراتبي

2-2-1) ساختن سلسله مراتبي

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبي ها

2-2-1-2) روش ساختن يك سلسله مراتبي

2-2-2) محاسبه وزن در فرايند تحليل سلسله مراتبي

2-2-2-1) روش هاي محاسبه وزن نسبي

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاريتمي

2-2-2-1-3) روش بردار ويژه

2-2-2-1-4) روش هاي تقريبي

2-2-2-2) محاسبه وزن نهايي

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاري

2-2-3-1) ماتريس سازگار

2-2-3-2) ماتريس ناسازگار

2-2-3-3) الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس

2-2-3-4)الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك سلسله مراتبی

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها

2-5) تئوری مطلوبیت

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی

2-6) بررسی سوابق گذشته

3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي

3-1) تجزيه و تحليل فرايند سلسله مراتبي

4-1) نتيجه گيري

4-2) پيشنهادات

فهرست منابع

1-1- تصميم‌گيري چيست

1-1- تصميم‌گيري چيست

1-1-1- مقدمه و كليات

1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن

1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب

1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری

1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده

1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی

1-1-4-2-1- تصمیمات فردی

1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی

1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری

1-1-5-1- مدل راضی کننده

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی

1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)

1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری

1-1-6-1- قطعی و معین

1-1-6-2- تحت ریسک

1-1-6-3- عدم قطعیت

1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن

1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره

1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه

1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective)

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution)

1-2-2-3- آلترناتیو

1-2-2-4- معیار

1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution)

1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution)

1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)

1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری

1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی

1-2-3-1-1- خطکش مقیاس

1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)

1-2-3-2- نرمالیزه کردن

1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری

1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی

1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن

1-2-3-3- وزندهی

1-2-3-3-1- روش آنتروپی

1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی

1-3- انواع تکنیکهای MCDM

1-3-1-1- روش Dominance

1-3-1-2- روش Maximin

1-3-1-3- روش Maximax

1-3-1-4- روش Conjunctive

1-3-1-5- روش Disjunctive

1-3-1-6- روش Lexicography

1-3-1-7- روش حذفی

1-3-2- تکنیک های تعاملی

1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW)

1-3-2-2- روش TOPSIS

1-3-2-3- روش ELECTRE

1-3-2-4- روش AHP

1-3-2-5- روش DEMATEL

1-3-2-6- روش NAIADE

1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی

1-3-3-1- روش EVAMIX

1-3-3-2- روش MAVT

1-3-3-3- روش UTA

1-3-3-4- روش MAUT

1-3-3-5- روش SMART

1-3-3-6- روش ORESTE

1-3-3-7- روش PROMETHEE

1-3-3-8- روش REGIME

1-3-3-9- روش PAMSSEM

1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 0

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *