رفتن به نوشته‌ها

تعدیلگر تامین مالی داخلی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

 

پايان نامه كارشناسی ارشد

88 صفحه

ارائه 1398

بررسی نقش تعدیلگر تامین مالی داخلی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیرعامل
و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

تعدیلگر تامین مالی : زمانیکه قضاوت مدیران توسط فرا اطمینانی آن ها تحریف شده باشد، تصمیماتی تورش دار
در مورد سیاست های سرمایه گذاری اتخاذ می کنند، بنابراین تصمیمات مدیران فرا اطمینان نسبت به
مدیران عقلایی درباره نگهداری وجه نقد و نگهداری دارایی ها باید به همان اندازه متفاوت باشد.
از طرفی در مورد تامین مالی نیز به نظر می رسد چنانچه تامین مالی از داخل شرکت باشد احتمالا
نظارت بر مدیر بوسیله سهامداران افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاری پرریسک کاهش خواهد داشت.

با این دیدگاه،هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیر بر سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلگر تامین مالی
داخلی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
و نمونه آماری شامل 120شرکت است که به روش غربالگری در دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب شده اند.
برای پردازش و آزمون فرضیه ها از گرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار
ایویز 8 استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آنست که بیش اطمینانی مدیر تاثیر مثبت و معناداری
بر سرمایه‌گذاری دارد. همچنین بخش دیگر نتایج نیز نشان می دهد که تامین مالی داخلی فاقد اثر
تعدیلگر بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیر و سرمایه‌گذاری است.

مقدمه:

فرصت های سرمایه گذاری، بخش مهمی از ارزش شرکت را شکل می دهند(رضایی و تیموری، 1391).
در واقع با توجه به محدوديت منابع، افزون بر مسئلة توسعة سرمايه‌گذاري، افزايش كارايي سرمايه‌گذاري
از جمله مسائل بسيار بااهميت است. كارايي سرمايه‌گذاري مستلزم آن است كه از يك سو، از مصرف منابع
در فعاليت‌هايي ممانعت شود كه سرمايه‌گذاري در آنها بيش ازحد مطلوب است و از ديگر سو، منابع به سمت
فعاليت‌هايي هدايت شوند كه به سرمايه‌گذاري نياز بيشتري دارند(مدرس و حصارزاده، 1387). از این رو می توان
گفت مشکل اصلی برای مدیران مالی شرکت ها تصمیم‌گیری راجع به این است که چه مقدار پول باید قرض گرفته
شود و بهترین ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام چیست. مدیران مالی همچنین باید ارزان‌ترین منابع مالی
برای شرکت را بیابد.

متن کامل را می توانید بعد از خرید دریافت نمایید.

 

بازدیدها: 1

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *