بایگانی/آرشیو برچسب ها : تسخیرات اجنه

دانلود رایگان کتاب علوم غریبه نقش سلیمانی شیخ بهایی

نقش سلیمانی شیخ بهایی Pdf،کتاب خطی اصل وکامل نقش سلیمانی شیخ بهایی درعلوم غریبه، مشتمل برچندین باب ،دربیان قواعدعامه،دربیان برجها،دربیان طالع، بیان ستارگان،ساعت شب وروز،بیان سعدونحس ستارگان بیان بخورات فالنامه ستارگان، ماههای قمری تاریخ های نحس قمردرعقرب، معنی اعدادوابجد حروف تهجی عملیات بغض،دررفع حاجات،وسعت رزق فتوحات عملیات حب وتعویذات بغض …

بیشتر بخوانید »