رفتن به نوشته‌ها

برچسب: لایه باز

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:20
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:334 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:35
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:846 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:25
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:192 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت ترنسپرنت شکوفه گل-کد 2984
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:35
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:846 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت ترنسپرنت انفجار خاک -کد 2983
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:20
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:334 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991

مشخصات فایل
نام فایل:دانلود افکت پَرِ سپید-کد 2991
پسوند فایل اصلی:PNG
تعداد فایل:25
ابعاد فایل:4000*6000 PIX
کیفیت:300 DPI
پسوند فایل فشرده:ZIP
فایل اصلی (Original)
حجم فایل فشرده:192 MB

نکته:تمام فایل های موجود در سایت در قالب فایل zip برای دانلود قرار داده شده اند؛بعد از دانلود ابتدا توسط نرم افزار winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
برای دانلود و اجرای صحیح فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید….