بایگانی/آرشیو برچسب ها : مارکسیسم ساختارگرا

دانلود رایگان فایل مارکسیسم ساختارگرا با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مارکسیسم ساختارگرا با فرمت pdf   معرفی کتاب:(مارکسیسم ساختارگرا) (مارکسیسم ساختارگرا)، نظریه‌اای هست که به تحلیل جبررگرایی درر ماارکسیسم می‌پرداازد و براای نخستین باار، توسّط لویی آلتوسر، مطررح شد. ااو درر تحلیل ااین مسئله، می‌گوید که ” بااید فلسفه ماارکسیستی راا ااز علم جامعه‌شناسی مارکسیستی، متماایز کرد، شبیه …

بیشتر بخوانید »