بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب آگاهی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از قانون مدیریت

کتاب آگاهی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری

شابک : ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال‭‬‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۷۰۳۴-۸-۷: ‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۶۹۶۶۶ ‏عنوان و نام پدیدآور : آگاهی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری/ مولف حمید رضائی. ‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی‏‫، ۱۳۹۵.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬۱۲۱ص.: جدول. ‏موضوع : انگیزش در کار ‏موضوع : …

بیشتر بخوانید »